';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Image icon
ZASADY UDZIAŁU

Ponieważ ideą Klastra jest koncentracja potencjału i korzystanie z efektu skali, konieczne jest angażowanie się wszystkich firm członkowskich w tworzenie MAPY POTRZEB. Co równie istotne, każdy z uczestników Klastra musi także aktywnie uczestniczyć w organizowanych przez Koordynatora projektach.

Kluczowe jest też uiszczenie opłaty instalacyjnej w wysokości 20 000 zł netto.