';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Image icon
RADA KLASTRA

17 maja 2019 roku została wybrana na trzyletnią kadencję RADA KLASTRA


Piotr Grzonkowski
Przewodniczący Rady Klastra / Wiceprezes Zarządu SuperDrob


Jolanta Jędrych-Sadowska
Członek Rady Klastra / Prezes Zarządu SadnetinPaweł Wielgomas
Członek Rady Klastra / Prezes Zarządu DawtonaKonrad Banecki
Członek Rady Klastra / PTG