';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Image icon
PROJEKTY

Głównym zadaniem Klastra jest rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy producentami żywności oraz otoczeniem biznesowym poprzez realizację wspólnych projektów rozwojowych i optymalizacyjnych. Projektów, które pozwolą na efektywny transfer wiedzy, skuteczną wymianę kontaktów oraz komercjalizację ich wyników w ramach indywidualnej działalności biznesowej. Główne zadania są realizowane w trzech obszarach:

1

MAPA POTRZEB
Diagnozujemy potrzeby każdej z członkowskich oraz wszystkich przyjmowanych do Klastra firm. W ten sposób tworzymy listę tematów w ramach których dana firma potrzebuje wsparcia od innych, a także lista możliwości, jakie dana firma może zaoferować innym członkom Klastra.

Stworzona w ten sposób Mapa Potrzeb jest aktualizowana co kwartał pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości firm członkowskich. W trakcie dalszych indywidualnych sesji diagnozowane są potencjalne nowe punkty styku, współpracy i interesu.

2

COVID-19 a problemy branży

Ponieważ jesteśmy organizacją, która zrzesza polskich producentów żywności z różnych sektorów, różnych wielkości, skupia osoby ściśle związaną z branżą rolno – spożywczą,  posiadamy wiedzę nt. problemów całej branży, szczególnie w okresie pandemii COVID-19. Współpracujemy ze stroną rządową i organizacjami rządowymi w zakresie rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa i polskiej branży rolno – spożywczej.

Na bieżąco tworzymy listy potencjalnych zagrożeń oraz proponujemy konkretne rozwiązania, które mogą uchronić branżę przed konsekwencjami pandemii koronawirusa.

3

GRUPY ZAKUPOWE
Na bieżąco identyfikujemy wspólne obszary codziennej działalności firm członkowskich, które można optymalizować i obniżać koszty funkcjonowania. Występując jako grupa kapitałowa i szykując wspólne, zintegrowane zapytania ofertowe, zyskujemy zdolność kupowania wybranych produktów i usług po atrakcyjnych rynkowo cenach. Dotyczy to grupowego zakupu takich produktów i usług jak paliwo, energia, długoterminowy wynajem samochodów.

UWAGA!!!!!

Przystąpienie do grup zakupowych wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu Grup Zakupowych oraz przesłaniu wypełnionych i podpisanych dokumentów:

na adres kontakt@agreehub.pl