';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Image icon
O KLASTRZE

Postępującej globalizacji na rynku rolno-spożywczym towarzyszy skupienie światowej produkcji w rękach kilku wielkich graczy. Dzięki swojej skali mogą oni wpływać na regulacje w zakresie cen surowców. To z kolei wymaga pilnego podjęcia działań mających na celu wzmocnienie konkurencyjności polskiej branży rolno-spożywczej w kraju i za granicą. Dlatego z dzisiejszej perspektywy konieczna jest integracja oraz pogłębienie współpracy pomiędzy polskimi firmami, instytucjami branżowymi, naukowymi oraz administracją rządową.

Pomimo, że branża rolno-spożywcza jest jedną z wiodących w Polsce, do tej pory nie udało się stworzyć systemu ani nawiązać bezpośredniej współpracy pomiędzy producentami żywności, reprezentującymi jej różne sektory. Współpracy, której celem byłoby podejmowanie wspólnych działań mających z jednej strony zwiększać efektywność organizacyjną i produkcyjną, z drugiej budować znaczącą przewagę konkurencyjną polskiej żywności w kraju i na świecie. Dlatego polskie firmy działające w branży rolno-spożywczej, chcąc poprawiać swoje przewagi konkurencyjne, muszą razem szukać nowych możliwości.

Odpowiedzią na potrzebę integracji branży jest Polski Klaster Rolno – Spożywczy AGREEHUB. Jego misją jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorstw, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu w celu wzmocnienia gałęzi gospodarki związanej przetwórstwem oraz handlem rolno-spożywczym.