Rejestr korzyści

Na koniec każdego kwartału aktualizowana będzie lista sfinalizowanych potrzeb firm członkowskich w oparciu o wsparcie uzyskane od innych członków Klastra oraz efekty realizacji wspólnych projektów. Każda z firm, która zrealizuje

Share
Licznik godzin

Na koniec każdego kwartału aktualizowana informacja o liczbie wszystkich spotkań w ramach AGREEHUB i przepracowanych wspólnie godzin.    

Share