';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Ankieta KE dot. skutków COVID-19 w rolnictwie i sektorze przetwórczym

UWAGA!! Do końca listopada istnieje możliwość udziału w ankiecie Komisji Europejskiej dotyczącej skutków COVID-19 w rolnictwie i sektorze przetwórczym. Możemy podzielić się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami na planowane rozwiązania.

Tym samym zapraszamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”.

Ankieta, skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, znajduje się pod linkiem https://lnkd.in/gwmA8xW natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem https://lnkd.in/eimjKbs

Zapraszamy do udziału w badaniu!!!

Paweł

Leave a reply