';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Powstaje koncepcja projektu Paszportyzacji Żywności

W dniach 7-9 września br. przedstawiciele AGREEHUB wzięli udział w organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia

Rolnictwa i działający w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów GovTech Polska warsztatach mających na celu opracowanie koncepcji projektu Paszportyzacji Polskiej Żywności.

Głównym celem projektu ma być zapewnienie większej wiarygodności, przejrzystości i pewności informacji o produktach rolno-spożywczych, a także ograniczenie kosztów związanych z zarządzaniem incydentami, w przypadku konieczności wycofania z rynku zakwestionowanych produktów. Projekt w swoich założeniach poprzez zapewnienie rzetelnej informacji o pochodzeniu surowców i przetworzonych produktów spożywczych ma wpłynąć na zwieszenie wartości polskiego eksportu. Co istotne system, który ma umożliwić śledzenie produktu „od pola do stołu,” wpisuje się w koncepcję „zielonego ładu” i zaproponowanej w maju br. Przez Komisję Europejską koncepcji „From farm to fork”.

Podczas dwudniowych warsztatów pracowano nad rozwiązaniami dla dwóch grup produktów -wołowiny (produkcja zwierzęca) i ziemniaków (produkcja roślinna). Kolejny cykl spotkań został zaplanowany dla dostawców technologii i przedstawicieli administracji. Finalnie planowana jest ocena wypracowanych rozwiązań przez jego przyszłych użytkowników. Wszystkie te rozmowy mają doprowadzić do odpowiedzi na pytanie: jak technicznie przeprowadzić projekt.

Dzięki wiedzy zebranej od firm zrzeszonych w AGREEHUB jesteśmy dziś w stanie być naturalnym partnerem dla strony rządowej w projektach, które przekrojowo dotyczą całej branży.

Zdjęcie: źródło KOWR

 

Paweł

Leave a reply