';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Dołącza do nas Polska Federacja Ziemniaka

25 marca 2020 r. do Klastra dołączyła Polska Federacja Ziemniaka. To zrzeszenie zawiązane w celu integracji polskiej branży ziemniaczanej. Wspólnie reprezentuje środowisko w kraju oraz poza granicami. Prowadzi nieustanne działania mające na celu wzrost jakości i efektywności krajowej produkcji ziemniaka, które bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskiego ziemniaka na rynku krajowym i międzynarodowym.

Fundamentem działania PFZ jest zaangażowanie członków przy jednoczesnym poszanowaniu wartości i braniu odpowiedzialności za podejmowane działania. Federacja kieruje się przede wszystkim realizacją wyznaczonych celów i tworzeniem nowych szans dla polskiej branży ziemniaczanej.

Serdecznie witamy!

Paweł

Leave a reply