';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KLASTRA

Zgodnie z § 9 pkt. 8 Regulaminu Polskiego Klastra Rolno – Spożywczego AGREEHUB w dniu 28 lutego 2020 roku odbędzie się Zgromadzenie Członków Klastra.

Szczegółowe informacje nt spotkania, w tym agenda zostaną przesłane bezpośrednio do firm członkowskich.

 

Paweł

Leave a reply