';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

PTG: Raport „Globalizacja 4.0. Podmiotowy model rozwoju”

Polska potrzebuje podmiotowej polityki gospodarczej. To główny wniosek z raportu, który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, członka naszego klastra. Publikacja raportu już 29 listopada w Warszawie podczas konferencji organizowanej przez PTG!

Więcej informacji i zapisy na stronie: https://t.co/IWPnSVmkjZ https://t.co/O5P7VV8qOF

Paweł

Leave a reply