';

Image module

About Us

Our mission is to provide the highest level of dental services at an affordable price. We offer you a full range of services. Our clinic practices dental treatment and restoration using painless techniques.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • 1-800-700-5400
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DFD – Power Elite Athor

Image icon
MAPA POTRZEB

MAPA POTRZEB to narzędzie, które służy pogłębianiu współpracy, wymiany informacji i wzajemnego wsparcia firm członkowskich w ramach wzajemnych kontaktów, relacji, a także możliwości realizacji wspólnych projektów biznesowych. W myśl zasady Givers Gain – Dający Dostaje, uczestnicy Klastra aktywnie ze sobą współpracują i razem rozwiązują problemy dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i kontaktami.

Głównym obszarem współpracy wszystkich firm członkowskich i organizacji otoczenia biznesu jest bieżące diagnozowanie potrzeby każdej z członkowskich oraz wszystkich przyjmowanych do Klastra firm. W ten sposób tworzymy listę tematów w ramach których dana firma potrzebuje wsparcia, a także listę możliwości – produktów i usług, jakie dana firma może zaoferować innym członkom Klastra na preferencyjnych warunkach.

Stworzona w ten sposób MAPA POTRZEB jest aktualizowana na bieżąco pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości firm członkowskich. W trakcie dalszych indywidualnych sesji diagnozowane są potencjalne nowe punkty styku, współpracy i interesu w następujący sposób:

NETWORKING WŁAŚCICIELI i PREZESÓW

Dla właścicieli firm członkowskich oraz kadry kierowniczej wysokiego szczebla organizowane są regularne spotkania, podczas których omawiany jest aktualny kształt MAPY POTRZEB, a także w ramach rozwiązywania bieżących problemów i potrzeb ma miejsce wymiana doświadczeń, możliwości i kontaktów.

Spotkania są organizowane cyklicznie raz w miesiącu.

COOWORKING DYREKTORÓW i MENEDŻERÓW

W przypadkach, w którym w ramach dyskusji networkingowych nt. zasadności realizacji projektów zapisanych na MAPIE POTRZEB diagnozowane są wspólne potrzeby i podjęta zostanie decyzja zarządcza o kontynuacji prac na poziomie dyrektorów / menedżerów, organizowane są grupy robocze dedykowane danemu tematowi. Są one złożone z pracowników merytorycznych firm uczestniczących w wybranym projekcie.

Spotkania organizowane są w trybie ad hoc, podczas których wypracowana jest strategia wraz z kalendarzem działania. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywana jest firma członkowska pełniąca funkcję lidera projektu.

Efekty prac są raportowane na spotkaniach networkingowych do dalszej decyzji zarządczej.

DLACZEGO WARTO?

Ponieważ AGREEHUB daje możliwość nawiązywania relacji z innymi firmami i pozyskiwania kontaktów do nowych podwykonawców czy partnerów biznesowych. Daje szanse na nowe możliwości biznesowe oraz realizację wspólnych projektów. Udział i praca w Klastrze to kanał pozyskiwania nowych kontaktów i realizacji nowych projektów przez cały okres członkostwa w organizacji.

Kluczowym elementem jest zasada braku konkurencji. Oznacza to, że w ramach Klastra i zdiagnozowanej danej potrzeby może działać tylko jeden przedstawiciel określonej branży. Dlatego przedsiębiorcy współpracują, a nie konkurują ze sobą i uzupełniają się, nie zastanawiając się nad tym, w jaki sposób wygrać z konkurentem.

Admin

Leave a reply